bestuur
Voorzitter:
mevrouw M. Merkelbach
(aangetreden juni 2016)
-
Secretaris:
de heer M.C. Meskers
(aangetreden oktober 2015)
-
Penningmeester:
de heer H. van Veller
(aangetreden oktober 2016)