bestuur
Voorzitter:
mevrouw M. Merkelbach
(aangetreden juni 2016)
-
Secretaris:
de heer M.C. Meskers
(aangetreden oktober 2015)
-
Penningmeester:
de heer H. van Veller
(aangetreden oktober 2016)
-
-
Het bestuur onderschrijft de de Governance Code Cultuur. Op basis van de code 2016 en de statuten van Stichting Artex-Kunstenschool Texel heeft het bestuur van st. Artex Kunstenschool Texel op 8 juni 2017 de Artex’ Profielschets voor Bestuursleden vastgesteld. In de profielschets zijn onder andere de functie-eisen en competenties voor bestuursleden, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de vergaderfrequentie en vergoeding, de zittingsduur en herbenoeming en de samenstelling en wervingsprocedure voor te benoemen bestuursleden beschreven. 
GCC logo