over Artex

Bij Artex - Kunstenschool Texel zit je goed voor het volgen van kunsteducatie in de breedste zin van het woord: van muzieklessen, danslessen, theatercursussen tot workshops op het gebied van beeldende kunst, filosofie en schrijven.

Een aantal redenen om je hier aan te melden:

  • We werken met de beste docenten, bijna allemaal hebben ze gestudeerd aan conservatoria, balletacademies et cetera
  • Onze docenten treden zelf ook vaak op
  • Jij kunt meespelen in orkesten, popbands, theaterstukken etc.
  • 2 probeerlessen Muziek voor slechts € 10,-- (volw. € 12,50)
  • Wetenschappers tonen keer op keer aan: muziek maakt slim!


Artex groeit
Met ruim 2700 cursisten is Artex - Kunstenschool Texel met recht het centrum voor kunsteducatie voor Texel. Het leerlingaantal is de laatste jaren aanzienlijk gestegen (van 1300 naar 2700) en als je dit vergelijkt met andere centra voor de kunsten hebben we een leerlingenbereik om de vingers bij af te likken. Dit betekent dat we veel mensen weten te enthousiasmeren en weten vast te houden om zich bezig te houden op het gebied van kunst(educatie). Wekelijks komen er hier zo’n 500 tot 700 leerlingen over de vloer die educatie genieten op het gebied van een van de kunsten. Daarnaast hebben wij docenten in dienst die structureel op alle basisscholen lesgeven. Klanttevredenheidsonderzoeken wijzen uit dat men de kwaliteit van het onderwijs zeer waardeert.

CultuurKeurcertificaat
In 2007 behaalde Artex voor het eerst dit keurmerk en was daarmee één van de eerste kunst-educatieve instellingen in Nederland die gecertificeerd werd. In 2011 en vervolgens in 2017 zijn we opnieuw gecertificeerd. Een auditor heeft zich in 2017 gebogen over alle beleidsstukken, notulen, rapportages, accountantsverklaringen, publiciteitsmiddelen et cetera. Ook is er gesproken met ouders, docenten en leerlingen.  De auditor heeft bij zijn bezoek Artex ervaren als een organisatie waar voortvarend wordt gewerkt aan het uitvoeren van de missie zoals die in het BCF plan 2017- 2020 is verwoord en hij heeft bij Artex enthousiaste medewerkers en vakinhoudelijk deskundige docenten gesproken en gezien die, ook in hun positie als zzp’ers, nauw bij de organisatie betrokken zijn.  

 

Certificaat


>> Kijk hier voor het Auditrapport Certficering 2017

>> Kijk hier voor het Jaarverslag 2016/2017