Steun Artex

Steun Artex

Om de kwaliteit van het onderwijs aan Artex hoog te houden en om het een kunstenschool te laten zijn voor alle Texelaars, zijn naast de subsidies giften en bijdragen uit fondsen zeer welkom.

Dit kan gaan om materialen, vrijwilligerswerk of financiële giften. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hier aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomsten- of omzetbelasting.

Artex wordt al jaren in haar activiteiten ondersteund door oa het Texelfonds, de Koninklijke TESO, het Prins Bernhard CultuurfondsStichting Samen één Texel en de Texelse middenstand

 

culurele-anbi.png

ANBI

Stichting Artex-Kunstenschool Texel is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit levert voor zowel particulieren als bedrijven een fiscaal voordeel op met betrekking tot schenken. Artex is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, waardoor uw gift dus geheel ten goede komt aan Artex en de leerlingen en cursisten. Daarnaast kunnen donateurs onder voorwaarden de giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

belastingdienst-logo.png

Particuliere periodieke gift in geld of in natura 

Wilt u een periodieke gift aan Artex doen? Dan kunnen wij een schriftelijke overeenkomst opgemaken, waarvoor wij deze formulieren gebruiken. Als de periodieke gift voldoet aan de voorwaarden kunt u deze vervolgens aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, omdat Artex een culturele ANBI status heeft is er de mogelijkheid tot een extra aftrek, u mag de aangift met 25% verhogen.

 

 

Zakelijk sponsoren

In het geval van sponsoring is er sprake van een zakelijk belang vanwege een concrete tegenprestatie. Zakelijke betalingen zijn als normale kostenpost volledig aftrekbaar van de bedrijfswinst, zonder drempel of maximum. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast. Artex moet overigens omzetbelasting in rekening brengen, welke voor uw bedrijf meestal aftrekbaar is.

Indien uw bedrijf een niet-zakelijke betaling aan Artex verricht, dan kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de giftenaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar, met een maximum van €100.000,-.

 

FederatieCultuur

Federatie cultuur

Als ANBI dient Artex een aantal gegevens te publiceren, deze zijn terug te vinden op de website van Federatie Cultuur.

Wilt u meer weten over doneren, schenken en sponsoren? Neem dan contact met ons op!

 

 

GCC logo

Governance Code Cultuur

Artex Kunstenschool onderschrijft de de Governance Code Cultuur. Op basis van de code 2016 en de statuten van Stichting Artex-Kunstenschool Texel heeft het bestuur van st. Artex Kunstenschool Texel op 8 juni 2017 de Artex’ Profielschets voor Bestuursleden vastgesteld. In de profielschets zijn onder andere de functie-eisen en competenties voor bestuursleden, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de vergaderfrequentie en vergoeding, de zittingsduur en herbenoeming en de samenstelling en wervingsprocedure voor te benoemen bestuursleden beschreven.