inschrijven
  • Inschrijven: u kunt zich online inschrijven door in het zoekmenu (rechts bovenin) de cursus op te zoeken waarvoor u zich wilt inschrijven. Kijk vervolgens op de desbetreffende pagina onderaan bij de cursusinformatie.
  • Lesgeldreglement
  • Tarieven muziekles
  • Als u zich wilt uitschrijven (let op het lesgeldreglement; tussentijds stoppen is tijdens jaarcursussen aan bepaalde voorwaarden verbonden) kunt u dat via ons uitschrijfformulier doen.


Lesgeld: een steuntje in de rug
Let op: de gemeente Texel heeft een regeling Bijzondere Bijstand. Dit is een eenmalige of periodieke bijdrage voor extra kosten die u maakt voor uzelf of uw kind(eren). Per kind kan het bedrag oplopen tot € 300,= per jaar. De gemeente kan besluiten ook bij te dragen aan lessen van Artex. De regeling is voor inwoners van Texel met een minimum inkomen. Komt u ook in aanmerking? Zie de website van de gemeente.