uitschrijven

Een overeenkomst voor een jaarcursus wordt jaarlijks aangegaan en is in beginsel niet tussentijds opzegbaar. Cursussenovereenkomsten worden jaarlijks op 1 juni schriftelijk of per mail verlengt en kunnen, met verrekening van reeds gevolgde cursusdagen en met inachtneming van reeds gemaakt (on)kosten en de verplichtingen jegens de andere cursisten, met een opzegtermijn van drie maanden wel tussentijds opgezegd worden. Uitschrijven voor een cursus in het volgende jaar dient schriftelijk voor 31 mei schriftelijk te worden ingediend bij de administratie van Artex. (Zie verder ons lesgeldreglement). Echter, kunt u door een verhuizing of door medische redenen niet meer deelnemen, dan ontvangen wij daar graag een bewijs van.

Als u zich heeft aangemeld voor een korte cursus geldt dat u het lesgeld - ondanks een eventuele afzegging - verschuldigd bent. In  bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden.