Ensembles en orkesten
29 mei 2009

Al vanaf het eerste jaar dat je muziekles hebt kun je meespelen in een van de orkesten van de muziekschool. Naast de gewone lessen, is het leuk en leerzaam als je wekelijks meespeelt in een orkest. Voor alle leerlingen – ook al begin je nét - hebben we vaste orkesten. Deelname aan deze orkesten of ensembles is zeer goedkoop, ook niet-leerlingen van artex zijn welkom! Aan het begin van het cursusjaar krijgen leerlingen meer informatie over het spelen in een orkest of ensemble passend bij hun niveau.