Artex gaat de individuele lessen weer langzaam opstarten

08-05-2020

Afgelopen week was er nieuws over het verlichten van de Corona-maatregelen. Het verheugende nieuws is dat we langzaam van ‘het slot afgaan’. De gemeente Texel heeft  aangegeven dat wij aan alle leerlingen/cursisten weer één op één lessen mogen gaan geven, binnen de RIVM richtlijnen. Daarbij is routing door het gebouw, afstand houden en hygiëne van essentieel belang. 

Vanaf maandag 11 mei aanstaande gaan we naast de online lessen dus langzaamaan weer van start met de individuele lessen op locatie bij Artex. Let wel, nog niet alle docenten en/of leerlingen/cursisten kunnen ook weer naar Artex komen.

Wanneer je zelf of een direct familielid in de groep met een verhoogd risico valt, dan is de richtlijn dat je nog even thuis blijft. Dit geldt zowel voor leerlingen/cursisten als docenten.

Jullie docenten nemen een dezer dagen contact op over het afstemmen van de individuele lessen op locatie, al dan niet in combinatie met het voortzetten van de online lessen. 

De komende weken gaan we, afhankelijk van de mogelijkheden en binnen alle richtlijnen langzaam ook de andere lessen en cursussen weer op onze locatie geven. Zodra daar meer informatie over bekend is ontvangen jullie daarover een bericht met de mogelijkheden. 

Om op locatie les te kunnen geven zijn enkele voorzorgsmaatregelen en afspraken noodzakelijk:

 • Ben je zelf of is een gezinslid in meer of mindere mate ziek, blijf dan thuis en plan een online les in met de docent.
 • Ga voordat je naar les komt thuis naar het toilet, toiletten op locatie zijn alleen voor nood beschikbaar.
 • De entree aan de Wilhelminalaan is in gebruik als ingang, niet als uitgang.
 • Bij binnenkomst even de handen schoonmaken met de aanwezige gel.
 • Op locatie hangen de meest actuele voorschriften, lees deze en volg deze op.
 • Volg de aanwijzingen van het docenten en overig personeel op.
 • Artex is alleen toegankelijk voor leerlingen/cursisten; halers/brengers moeten helaas buiten blijven. 
 • Voor kinderen jonger dan 6 jaar is een uitzondering; die mogen tot het leslokaal gebracht worden, maar ook dan buiten wachten. De docent brengt ze naar buiten.
 • In Artex is voor leerlingen/cursisten sprake van ‘eenrichtingsverkeer’.
 • Vermijd ontmoetingen op de gang, wacht even tot de gang vrij is.
 • Het is helaas niet toegestaan om binnen op elkaar te wachten of rond te hangen.
 • De entree aan het Schilderend is enkel in gebruik als uitgang.
 • Ook de nooduitgang aan het Schilderend is in gebruik als uitgang voor lokalen 5,6 en 7.
 • Voorlopig is er geen koffie/thee/limonade.
 • Er worden nog altijd geen handen geschud.
 • De regel van 1,5 meter afstand geldt ook tijdens de lessen.
 • Les-instrumenten van Artex worden tussen de lessen door uiteraard schoongemaakt.
 • Zingen en blazen in de richting van de docent wordt ten alle tijden vermeden.
 • Het is toegestaan handschoentjes en/of mondkapjes te dragen, het is niet verplicht.
 • Wanneer daar aanleiding toe is kunnen deze afspraken aangepast worden.

 

We zijn ons ervan bewust dat zo’n lijst niet des Artex is, maar we moeten het er voorlopig even mee doen.